I.    Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy “Drogeria Heaven”, dostępny pod adresem internetowym https://drogeria-heaven.pl/, prowadzony jest przez Damian Maksyminko z siedzibą w ul. Sikorskiego 8, 74-300 Myślibórz, adres email: sklep@drogeria-heaven.pl, infolinia: +48 729-628-203.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://drogeria-heaven.pl/.

4. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się Polityka prywatności i plików Cookies – Drogeria Heaven (drogeria-heaven.pl), udostępniana jest każdorazowo w trakcie składania zamówienia oraz dostępna na stronie internetowej https://drogeria-heaven.pl/.

5. Sklep działa wyłącznie na terytorium Polski.

II.    Definicje

Definicje zawarte w regulaminie:

1.    Właściciel – Drogeria Heaven Damian Maksyminko z siedzibą w ul. Sikorskiego 8, 74-300 Myślibórz, adres email: sklep@drogeria-heaven.pl, infolinia: +48 729-628-203.

2.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://drogeria-heaven.pl/, prowadzący działalność polegającą na sprzedaży kosmetyków, perfum oraz drobnego sprzętu AGD na terenie Polski.

3.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

4.    Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

5.    Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji, informację o zapisanych adresach pocztowych oraz adresie email.

6.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

8.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

9.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

10.    Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

III.    Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari, 

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program Adobe Flash Player. 

2.    Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.    Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem Polityka prywatności i plików Cookies – Drogeria Heaven (drogeria-heaven.pl) stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV.    Rejestracja i Logowanie

1.    Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2.    Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

3.    Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V Regulaminu.

4.    Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5.    Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

•    przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;

•    dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6.    Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.

7.    Zarejestrowany Klient ma możliwość:

•    dostępu do historii zamówień;

•    zamówienia Produktu;

•    zmiany  swoich danych;

•    zmiany swojego hasła;

•    usunięcia swojego konta.

8.    Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.

9.  Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V.    Realizacja zamówień

1.    Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2.    Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera informację w postaci: numeru i data zamówienia, danych zakupionego towaru, cenę i sposób zapłaty, miejsce, sposób i koszt dostawy.

3.    Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail lub skontaktować się z infolinią ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

4.    Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna dystrybutora.

5.    Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

6.    Klient składa zamówienie w następujący sposób:

•    wybór towarów i opcji dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

•    podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

•    wybór formy dostawy i płatności;

•    zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;

•    odebraniem potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

•    zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie na adres e-mail podany do zamówienia.

7.    Zamówienia można również składać poprzez:

•    wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@drogeria-heaven.pl

•    kontakt z infolinią pod nr: +48 729-628-203

8.    Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 7., powinien podać:

•    nazwę, rozmiar i ilość produktów;

•    imię i nazwisko odbiorcy;

•    dokładny adres dostawy;

•    numer telefonu kontaktowego;

•    adres e-mail zamawiającego.

9.    Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

10.    Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

•    dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

•    opis produktu;

•    jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

•    cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

•    sposób płatności.

VI.    Forma płatności

1.    Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

•    szybkich płatności przelewem, płatności ratalnej, płatności kartą, BLIK oraz płatności odroczonej – obsługiwane przez operatora HotPay.

•    za pobraniem

•    przelewem tradycyjnym na konto Sklepu Internetowego.

2. Płatności obsługiwane są przez bramkę płatności. Oraz tradycyjny przelew na konto bankowe wskazane przez sklep podczas zamówienia.

Szczegółowe warunki realizacji płatności za pośrednictwem portalu HotPay dostępne są na stronie internetowej https://hotpay.pl/umowy-i-regulaminy/.